Dofinansowanie na szkolenia pracownikow 2015

W sukcesu, gdy mamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy korzystamy z usług lekarza, który nie znaczy w rodzimym języku, oraz w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym leczeniu w drugim kraju, warto zdać się o przetłumaczenie tekstu przez specjalistę.

Osoby przejmujące się tłumaczeniami medycznymi w Warszawie są, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na torach połączonych z farmacją, biologią, chemią. Mają dobre certyfikaty, które potwierdzają wysoką znajomość języka. Często są native speakerami, bądź realizowały staż za granicą. Mają dobre przygotowanie: także od strony językowej, kiedy plus są w kształcie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Ważna jest te weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, sprawdza czy tekst posiada wielką wartość oraz - co najistotniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej określa to sprawa choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na pytania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to również tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych mówiących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet katalogów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się tłumaczy to pewnie angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zajmuje się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej pracy tym chętniej stosuje się z dopłacie native speakera.