Kasa fiskalna zabawka

Na wstęp warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki tworzone w momencie gwarancji a po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a także uwagę w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich zgoda z napisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprac z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami wpisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przygotowany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą praca lub z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te czynniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak zatem w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na funkcjonowanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, lecz będą to czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.