Oczyszczenie w duchu swietym

Filtry magnetyczne są całkowicie nową myśl w obszarze oczyszczania cieczy z części. Lecz są standardowym rozwiązaniem w wypadku olejów, a także płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest głównie ekonomiczna, skuteczna oraz ekologiczna.

Filtry magnetyczne w głównej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a także ciepłej wody. Poświęcone są również do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a ponadto wszystkiego rodzaju urządzeń, jakie są włożone w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne zabezpieczają przede każdym przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne zależą w decydującej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i danych w niej urządzeń. Także posiadają na celu zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają szansa zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń i zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w budowy. Filtr magnetyczny ma wiele zalet, i dodatkowo dużo wielu zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy instalacjach zamkniętych, przy ochronie pojedynczych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w budowach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skupić się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w pierwszej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość oraz wartość zanieczyszczeń, a także wydajność, jaką chcemy osiągnąć i oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie ma materiałów wydających się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a też filtry magnetyczne posiadają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o średnicy poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra usuwane są w budów półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest dużo niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede każdym koszt filtra magnetycznego jest wyraźnie większy niż w przypadku standardowych filtrów membranowych. W podstawie stanowi to ostatnia wada filtrów magnetycznych, jaka stanowi wyjątkowo szybko niwelowana dzięki szerokiemu zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych.