Praca w strefie zagrozenia

Jeśli w danym miejscu wybierają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a też efektywny zapłon, można rozmawiać o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego granie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Cechuje go spróbowana i pozytywna metoda, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego korzyściami istnieje zarówno to, że nadaje się do w natomiast na zewnątrz, jest szczery w manipulacji i transporcie, Jest również praktyczną oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi zatem najbardziej wyczerpująca i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane powszechnie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których składają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłu. Są również dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim etapie. Istnieją one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, podaje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one wypełnione wodą, która zachowuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy powołuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda otwiera się gotować, a obiekt natychmiast przeprowadza się parą. Butle też są wykonane razem z informacją ATEX.