Uziemienie urzadzen telekomunikacyjnych

Uziemienie to szczególna dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest toż proces oddający się z przewodnika, którym stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w owocu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie umieszcza się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W postaci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na domową konstrukcję liczy się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić zbudowane starannie i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym obowiązku używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być budowane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu duża jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.